Advies & Werkwijze

Het recherchebureau Coppieters Consultancy & Onderzoek, heeft ook de skills in huis, als het gaat om veiligheid advies. Op basis van een risico-inventarisatie, wordt het beoogde doel in kaart gebracht. Hierbij worden de eventuele voorhanden zijnde voorzieningen, meegenomen. Een fraudescan kan hierbij een uitkomst bieden. Bestaande procedures worden door ons, gecontroleerd en indien gewenst, geoptimaliseerd.

Werkwijze
Als de probleemstelling is besproken, wordt er een doelstelling bepaald. Vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt. Hierin worden de opsporingsmethodieken, zoals middelen en techniek met u besproken. Hierin worden tevens de mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden met u besproken. Op basis hiervan worden er prijsafspraken gemaakt.

In een offerte wordt vervolgens de doelstelling en het plan van aanpak verwoord. Indien u akkoord bent met de offerte, dient er een opdrachtbevestiging door beide partijen te worden ondertekend. Na ondertekening van deze opdrachtbevestiging, zal Coppieters Consultancy & Onderzoek, het onderzoek zo spoedig mogelijk opstarten. Bij ad hoc zaken, die geen uitstel dulden, worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Gedurende het onderzoek wordt u op de hoogte gehouden van de vorderingen binnen het onderzoek. Een en ander natuurlijk op discrete wijze. Indien er wijzigingen plaatsvinden welke niet in de offerte zijn opgenomen, worden deze met u overlegd en schriftelijk vastgelegd.

Na het al dan niet behalen van de doelstelling, wordt er door recherchebureau Coppieters Consultancy & Onderzoek, een heldere rapportage opgesteld. Deze rapportage kan door u, bij een eventuele terechtzitting, als aanvullend bewijs, worden gebruikt.

 

Bel nu of vul het contact formulier in!
right-col-top

Terug bel verzoek


Bezig met het verwerken van het formulier

Dit kan enkele seconden duren moment a.u.b.


Formulier is niet verstuurd!

Er is een fout op getreden, probeer het opnieuw of mail ons via info at coppietersrecherche dot eu.

Het Formulier is al een keer verstuurd!

U kunt het formulier of ongeveer 30 minuten weer versturen.

Bedankt voor uw reactie.

We zullen deze zo spoedig mogelijk beoordelen en reageren waar nodig of gewenst.

snel en flexibel inzetbaar 20 jaar recherche ervaring ministerie van justitie erkent gediplomeerd nieuwsgierig observatie deskundige
right-col-bottom